A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382259. látogatója

Budapest

2016. december 8.,

csütörtök


 

193. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet
A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról
79456
31/2016. (XII. 8.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról
79458
36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
79459
76/2016. (XII. 8.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
79466
49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
79469
51/2016. (XII. 8.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
79483
467/2016. (XII. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
79484
468/2016. (XII. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
79484
469/2016. (XII. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
79485
1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozat
Az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozattal összefüggésben szükséges további intézkedésről
79485

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.