A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381623. látogatója

Budapest

2016. december 6.,

kedd


 

192. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CXL. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről
79306
8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet
Az elektromágneses összeférhetőségről
79429
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról
79441
48/2016. (XII. 6.) NGM rendelet
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
79449
50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
79449
466/2016. (XII. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
79450
1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozat
Magyarország kilépéséről a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezésből
79450
1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
79451

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.