A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2016. november 30.,

szerda


 

185. szám


 

Ára: 10500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
77640
34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet
Az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről
77835
35/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
77875
75/2016. (XI. 30.) FM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról
77881
21/2016. (XI. 30.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Bfv.I.588/2015/5. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
77884
Köf.5033/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
77893
Köf.5028/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
77896
1698/2016. (XI. 30.) Korm. határozat
A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról
77900
1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
77902
128/2016. (XI. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
77904

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.