A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381640. látogatója

Budapest

2016. november 29.,

kedd


 

184. szám


 

Ára: 12075 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról
77341
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről
77342
363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az úthasználati díjelszámolásról
77345
364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól
77346
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
77347
366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról
77372
367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
77373
368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendeletek módosításáról
77374
369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról
77379
370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról
77403
371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
77415
372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
77433
373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
77458
374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
77458
375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
77459
376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
77461
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet
A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
77463
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
77477
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
77481
1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról
77573
1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról
77582
1675/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodásban rögzített kormányzati garanciavállalás tartalmáról
77583
1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
77584
1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás elrendeléséről
77584
1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének javításáról
77585
1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról
77587
1680/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. alcím, 5. jogcímcsoport, továbbá 54. és 56. alcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről
77590
1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
77590
1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
77592
1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
77594
1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról
77597
1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
77602
1686/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Liget Budapest projekt keretében a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójához szükséges források biztosításáról
77604
1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról
77604
1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
77605
1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről
77607
1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről
77609
1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
Az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
77609
1692/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című) projektek támogatásának növeléséről
77614
1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, turizmusfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, városfejlesztésre, az önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására és megújuló energiaforrások felhasználására irányuló, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
77617
1694/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
77623
1695/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld–Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
77630
1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú („Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2. fázis” című) és a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú („Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal rehabilitációs munkái” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról
77632
1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról
77634
124/2016. (XI. 29.) ME határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
77636
125/2016. (XI. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
77636
126/2016. (XI. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
77637
127/2016. (XI. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
77637

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.