A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. február 15.,

hétfő


 

18. szám


 

Ára: 8295 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
879
7/2016. (II. 15.) MvM rendelet
Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről
881
9/2016. (II. 15.) FM rendelet
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról
1052
1/2016. KMPJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozata
1061
39/2016. (II. 15.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1064
40/2016. (II. 15.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1064
41/2016. (II. 15.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
1065
42/2016. (II. 15.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
1065
1042/2016. (II. 15.) Korm. határozat
Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 2. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról
1065
1043/2016. (II. 15.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új roma és társadalmi felzárkózási ügyekért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről
1066
1044/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A II. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezésének előkészítéséről
1067
1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat
Nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról
1068
1046/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról
1069
1047/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja érdekében a 2016. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
1069
1048/2016. (II. 15.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
1072
1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
1074
1050/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról
1079
1051/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1079
1052/2016. (II. 15.) Korm. határozat
Az M4 autóút M0–Abony közötti szakaszának megvalósításáról
1079
1053/2016. (II. 15.) Korm. határozat
Az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatról
1080
1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről
1080
1055/2016. (II. 15.) Korm. határozat
A „Komplex útfelújítási program” című projekt központi költségvetésből történő finanszírozásáról
1083
19/2016. (II. 15.) ME határozat
A nukleáris biztonság, nukleáris védettség és nukleáris kárfelelősség területén létrehozott nemzetközi szerződések részes államainak rendszeres találkozóin, konferenciáin, szervezési, előkészítő és felülvizsgálati értekezletein történő részvételről
1084
20/2016. (II. 15.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
1085

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.