A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2016. november 18.,

péntek


 

178. szám


 

Ára: 6720 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CXVI. törvény
Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
76731
2016. évi CXVII. törvény
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
76764
2016. évi CXVIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
76782
2016. évi CXIX. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
76782
2016. évi CXX. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
76804
2016. évi CXXI. törvény
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
76806
350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról
76855
351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
76860
352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
A bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra tekintettel szükséges egyes kormányrendelet-módosításokról
76870
353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról
76871
354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
76875
355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
76877
356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
76879
357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
76882
1660/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv módosított 59. cikkének végrehajtása keretében teljesítendő, a szabályozott szakmákra vonatkozó nemzeti szabályozások felülvizsgálata eredményeképpen összeállított Nemzeti Cselekvési Tervről
76886
1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló magyar pályázattal kapcsolatos költségek fedezetének biztosításáról és a pályázat népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai, technikai feladatok elvégzéséről
76886
1662/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
A 2017. évben megrendezendő nemzetközi családügyi konferenciával kapcsolatos kormányzati támogatásról
76889
1663/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
76889
1664/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
76891
1665/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
Az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából elszármazott műtárgyak megvásárlásához szükséges források biztosításáról
76893
1666/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
76893
1667/2016. (XI. 18.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
76893
117/2016. (XI. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
76894
118/2016. (XI. 18.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
76894
119/2016. (XI. 18.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról
76895
120/2016. (XI. 18.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
76895

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.