A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2016. november 17.,

csütörtök


 

177. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról
76583
338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
76587
339/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
76587
340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
76588
341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
76599
342/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
76608
343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
76629
344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
76638
345/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
76638
346/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
76640
347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
76641
348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
76642
349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
76644
73/2016. (XI. 17.) FM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
76646
40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról
76649
41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről
76662
42/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról
76672
46/2016. (XI. 17.) NFM rendelet
A Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnésével és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
76683
47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 34/2004. (XII. 28.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
76684
440/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
76688
441/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
76688
442/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésről
76688
443/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
76689
444/2016. (XI. 17.) KE határozat
Bírói kinevezésről
76689
1622/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről és kiválasztási rendjéről
76689
1623/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az egységes új szakértői intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
76690
1624/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A 2017-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
76690
1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről
76691
1626/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új belügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről
76694
1627/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről
76694
1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
76695
1629/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A szövetkezeti hitelintézeti integráció hosszú távú, stabil működést megalapozó fejlődési irányáról és az annak megvalósításához szükséges intézkedésekről
76695
1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről
76696
1631/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A XX. századi diktatúrák áldozatainak járó kárpótlási célú nyugdíj-kiegészítéseket és juttatásokat szabályozó jogszabályok alapján járó juttatások emeléséről
76698
1632/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok, valamint a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes hazai rendezésű sportesemények előkészületeinek előrehaladásáról
76698
1633/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságoknak a Macedón Köztársaság Kormányának történő ingyenes átruházásáról
76699
1634/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozásáról
76699
1635/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról
76700
1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
76702
1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról
76704
1638/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A kiemelt projektjavaslatok versenyeztetése mellőzésének indokolásáról
76704
1639/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Zrínyi Miklós laktanya fejlesztési feladatainak megvalósításáról
76704
1640/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű fejlesztések támogatásáról szóló 1417/2016. (VII. 29.) Korm. határozat módosításáról
76705
1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről
76705
1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról
76706
1643/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosító számú („Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén” című) projekt támogatásának növeléséről
76706
1644/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 azonosító számú szakasza támogatásának növeléséről
76708
1645/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett NVKP_16 kódszámú („Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program” című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
76710
1646/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A „Nukleáris létesítmények építési és üzemeltetési biztonságának javítását célzó anyagok, szerkezeti elemek, technológiák és eljárások életciklus-elemzés (LCA) alapú kutatás-fejlesztése az iparág hazai kulcsszereplőinek együttműködésében” című támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos hozzájárulásról
76717
1647/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról
76717
1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2016. április 1. és augusztus 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni, valamint vízminőség védekezési tevékenységének finanszírozásáról, továbbá a vízgazdálkodási társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási védekezési költségeinek megtérítéséről
76718
1649/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Vízügyi tervező gazdasági társaság üzletrészének megszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
76718
1650/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Koszovói Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
76719
1651/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
Az Ukrajna számára nyújtandó kötött segélyhitel felajánlásáról
76720
1652/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Vietnami Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
76720
1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése érdekében szükséges források biztosításáról
76721
1654/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A thyssenkrupp Presta Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
76723
1655/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről
76723
1656/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A vajdasági Magyar Ház és Pannon Médiaház beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
76724
1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
76726
1658/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának lehetséges elhelyezéséről
76728
1659/2016. (XI. 17.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapításáról
76728

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.