A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381627. látogatója

Budapest

2016. november 8.,

kedd


 

172. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
332/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
76305
333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
76306
334/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
76308
Köf.5026/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
76309
27/2016. (XI. 8.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
76316
435/2016. (XI. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
76316
436/2016. (XI. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról
76317
1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról
76317
1600/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Visegrádi Együttműködés keretében létrehozandó közös televíziócsatornáról
76318
1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról
76319
1602/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
76319
1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekről
76321
1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról
76322
1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
76325
1606/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről
76326
1607/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
76326
1608/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
76327
1609/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.1-15 azonosító számú („Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
76347
1610/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló további ivóvízminőség-javító és szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről
76349
1611/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00003 azonosító számú („Marótvölgyi belvízöblözet rendezése” című) és a KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című) projektek támogatásának növeléséről
76353
1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról
76355
1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
Egyes, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, valamint a VEKOP-5.3.1-16 azonosító jelű („Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című) pályázati felhívásra beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
76383
1614/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, valamint a Felső-Szabolcsi Kórház által megkezdett fejlesztések lezárásához szükséges források biztosításáról
76392
1615/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság és konzorciumi partnere által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00633 azonosító számú („Új kenéstechnikai rendszer kidolgozása a belvízi közlekedés számára, különös tekintettel a környezeti terhelések, a műszaki biztonság és a gazdaságosság javítása céljából” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
76392
1616/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság és konzorciumi partnerei által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00616 azonosító számú („Energetikai célú földtani kutatási projektek rendszerbizonytalanságának csökkentése a Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása példáján” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
76393
1617/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról
76393
1618/2016. (XI. 8.) Korm. határozat
A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
76394

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.