A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2016. november 4.,

péntek


 

170. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CVI. törvény
A „Földet a gazdáknak!” Programról
76272
2016. évi CVII. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról
76272
2016. évi CVIII. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
76273
2016. évi CIX. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
76274
2016. évi CX. törvény
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról
76274
2016. évi CXI. törvény
Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról
76286
2016. évi CXII. törvény
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
76287
2016. évi CXIII. törvény
Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról
76288
2016. évi CXIV. törvény
Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról
76292
2016. évi CXV. törvény
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
76293
330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról
76294
331/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet
A „SIKÉR” Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
76297
1598/2016. (XI. 4.) Korm. határozat
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala vonatkozásában az anya-gyermek részlegre történő elhelyezési eljárások számának felülvizsgálatáról
76298

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.