A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2016. november 3.,

csütörtök


 

169. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
72/2016. (XI. 3.) FM rendelet
Az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
76244
21/2016. (XI. 3.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról
76252
2/2016. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
76259
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
76268
1597/2016. (XI. 3.) Korm. határozat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérő által kezdeményezett, a „Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási és lízing szerződés keretében Pécs város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése, bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltak alkalmazása alól történő felmentés adásáról
76269

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.