A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2016. október 28.,

péntek


 

167. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
76192
329/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
76206
1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
76209
1595/2016. (X. 28.) Korm. határozat
Külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről és az ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról
76212
1596/2016. (X. 28.) Korm. határozat
A gyógyszertámogatás, a gyógyászati segédeszköz támogatás, valamint az összevont szakellátás 2016. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről
76212

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.