A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2016. október 27.,

csütörtök


 

165. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről
75653
322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról
75659
323/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról
75669
324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
75676
325/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
75678
326/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
Az Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
75679
327/2016. (X. 27.) Korm. rendelet
A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
75680
32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
75681
23/2016. (X. 27.) OGY határozat
Országos népszavazásról
76136
24/2016. (X. 27.) OGY határozat
Országos népszavazásról
76136
25/2016. (X. 27.) OGY határozat
Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében (”EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
76137
26/2016. (X. 27.) OGY határozat
A „Földet a gazdáknak!” Programról
76137
402/2016. (X. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
76138
403/2016. (X. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
76138
1586/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról
76139
1587/2016. (X. 27.) Korm. határozat
Az Országos Sportegészségügyi Intézettel kapcsolatos további intézkedésekről
76140
1588/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
76141
1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
76144
1590/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vagyonkezelői jogának biztosításához szükséges egyes intézkedésekről
76150
1591/2016. (X. 27.) Korm. határozat
A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
76152
1592/2016. (X. 27.) Korm. határozat
Az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről
76153
112/2016. (X. 27.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
76153
113/2016. (X. 27.) ME határozat
Az Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
76154

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.