A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381645. látogatója

Budapest

2016. október 25.,

kedd


 

164. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
75433
318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról
75588
319/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
75590
320/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
75592
42/2016. (X. 25.) BM rendelet
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
75596
43/2016. (X. 25.) BM rendelet
Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
75601
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
75604
398/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről
75605
399/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese megbízatása megszűnésének megállapításáról
75605
400/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
75606
401/2016. (X. 25.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint ismételt kinevezéséről és megbízásáról
75606
1581/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A munkavédelem nemzeti politikájáról
75607
1582/2016. (X. 25.) Korm. határozat
Egyes folyamatban lévő kórházi beruházások többlettámogatásának módosításáról
75607
1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról
75609
1584/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a zöld város kialakítása, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
75619
1585/2016. (X. 25.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
75622

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.