A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2016. október 24.,

hétfő


 

163. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
75424
1579/2016. (X. 24.) Korm. határozat
A Földművelésügyi Minisztérium fejezet fejezeti stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról
75425
1580/2016. (X. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
75427
111/2016. (X. 24.) ME határozat
Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
75429

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.