A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381655. látogatója

Budapest

2016. október 20.,

csütörtök


 

159. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CIII. törvény
Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
70856
2016. évi CIV. törvény
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról
70903
315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól
70964
5/2016. (X. 20.) MK rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról
70979
42/2016. (X. 20.) NFM rendelet
Az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
70979
16/2016. (X. 20.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.632.194/2015/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
70980
17/2016. (X. 20.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.20.283/2015/4. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
70987
18/2016. (X. 20.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról
70993
396/2016. (X. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
70999
397/2016. (X. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről
70999
110/2016. (X. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
71000

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.