A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382267. látogatója

Budapest

2016. október 19.,

szerda


 

158. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi XCVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
70803
2016. évi XCIX. törvény
A Habsburg Ottó Alapítványról
70810
2016. évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
70811
2016. évi CI. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról
70811
2016. évi CII. törvény
Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról
70812
312/2016. (X. 19.) Korm. rendelet
A megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
70814
313/2016. (X. 19.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
70818
314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet
Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
70820
28/2016. (X. 19.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstől való eltiltásáról
70822
7/2016. (X. 19.) KKM rendelet
A tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályairól
70833
394/2016. (X. 19.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
70835
395/2016. (X. 19.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
70835
1572/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
70836
1573/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
70836
1574/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
70837
1575/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A "GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett" című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról
70846
1576/2016. (X. 19.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése - szakaszolt projekt" című) kiemelt projekt műszaki tartalmának módosításáról és támogatásának növeléséről
70850
1577/2016. (X. 19.) Korm. határozat
Egyes, a GINOP-2.3.4-15 azonosító jelű ("Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése" című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
70852
108/2016. (X. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
70854
109/2016. (X. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
70854

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.