A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2016. október 13.,

csütörtök


 

155. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól
70391
303/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
70395
304/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
70396
305/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
70398
306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
70411
307/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
70420
308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről
70422
309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról
70424
310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
70428
7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól
70431
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
70435
41/2016. (X. 13.) BM rendelet
A minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
70443
67/2016. (X. 13.) FM rendelet
A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról
70448
68/2016. (X. 13.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról
70450
19/2016. (X. 13.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
70452
20/2016. (X. 13.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
70452
21/2016. (X. 13.) OGY határozat
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
70453
1532/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről szóló kormányhatározat visszavonásáról
70453
1533/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A 2017. évi World Export Development Forum budapesti megrendezéséhez kapcsolódó feladatokról
70453
1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről
70454
1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről
70454
1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról
70459
1537/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A 2016–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőstratégiáról
70462
1538/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról
70462
1539/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Budapestet bemutató és népszerűsítő nemzetközi városmarketing kampány lefolytatásával kapcsolatos egyes intézkedésekről
70462
1540/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az építésügy területén mutatkozó, műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről
70463
1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
70464
1542/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról
70464
1543/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
70465
1544/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
70467
1545/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
70469
1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
70471
1547/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
70474
1548/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A tájegységi fővadászok munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről
70474
1549/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Millenáris Parkban szükségessé vált felújítási munkálatok finanszírozásáról, illetve a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének megvalósításáról
70475
1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról
70475
1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról
70478
1552/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Lakitelek Népfőiskola működési költségeinek biztosításáról
70478
1553/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A balmazújvárosi sportcélú beruházásokkal és sportturizmus fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
70479
1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
70481
1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Göd város infrastrukturális fejlesztéséről
70482
1556/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Járdánháza Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
70483
1557/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Komádi Város infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról
70484
1558/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
70486
1559/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítéséről
70486
1560/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
70486
1561/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról
70510
1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről
70512
1563/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításának előkészítése” című) projekt támogatásáról
70514
1564/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről
70516
1565/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének növeléséről
70518
1566/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
70520
1567/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
70520
1568/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az Európai Unió és tagállamai, valamint Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
70520
1569/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
70521
104/2016. (X. 13.) ME határozat
A lakhatásról és a fenntartható városfejlesztésről szóló III. ENSZ-konferencián történő részvételről
70521
105/2016. (X. 13.) ME határozat
A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
70522

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.