A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381024. látogatója

Budapest

2016. február 9.,

kedd


 

15. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről
708
8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
709
9/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
714
10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
715
11/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
716
12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
732
13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
733
14/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Fonciére Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
735
15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
735
6/2016. (II. 9.) FM rendelet
Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
737
7/2016. (II. 9.) FM rendelet
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
742
1/2016. (II. 9.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
744
1023/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről
746
1024/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
746
1025/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról
747
1026/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálásáról
747
1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről
747
1028/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
748
1029/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Lendvai Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatokról
748
1030/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról
749
1031/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról
749
1032/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
750
1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
751
1034/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kulturális intézmények működtetése érdekében Pécs Megyei Jogú Város részére történő többlettámogatás biztosításáról
754
1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
754
1036/2016. (II. 9.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
755
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
757
10/2016. (II. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
780
11/2016. (II. 9.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
780
12/2016. (II. 9.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
781
13/2016. (II. 9.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
781
14/2016. (II. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
782
15/2016. (II. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
782
16/2016. (II. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
782
17/2016. (II. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
783
18/2016. (II. 9.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
783

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.