A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2016. szeptember 22.,

csütörtök


 

143. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
69977
287/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
Egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
69977
288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
69978
289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
69988
290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
69994
291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
69996
320/2016. (IX. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
69998
321/2016. (IX. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
69999
1509/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának ülésszakain való magyar részvételről
69999
1510/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országai Konferenciájának ülésein való magyar részvételről
70000
1511/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről
70000
1512/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 26. Kongresszusára kialakított tárgyalási álláspontról
70001
1513/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
Az üldözött keresztények segítéséért felelős helyettes államtitkár feladatellátásához szükséges intézkedésekről
70002
1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
70002
1515/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
A Hatvani Ipari Park és a Pátyi Ipari Park megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
70005
1516/2016. (IX. 22.) Korm. határozat
A Hatvan város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
70005
98/2016. (IX. 22.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
70006
99/2016. (IX. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
70006
100/2016. (IX. 22.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese megbízatása megszűnésének megállapításáról
70007

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.