A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. szeptember 21.,

szerda


 

142. szám


 

Ára: 8295 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
69765
281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
69772
282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
69781
283/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
69882
284/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
69883
285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
69883
65/2016. (IX. 21.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
69892
15/2016. (IX. 21.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
69934
316/2016. (IX. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
69946
317/2016. (IX. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
69946
318/2016. (IX. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
69946
319/2016. (IX. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
69947
1502/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
A 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok és a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati garanciákról
69947
1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Önkéntes Tanácsról
69963
1504/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
69964
1505/2016. (IX. 21. Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról
69965
1506/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
Az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő forrás biztosításáról
69970
1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről
69971
1508/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
69974

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.