A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2016. február 8.,

hétfő


 

14. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2016. (II. 8.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
674
3/2016. (II. 8.) MNB rendelet
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról
675
2/2016. (II. 8.) AB határozat
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és a jogegységi határozat alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről
682
26/2016. (II. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
701
27/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
701
28/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
702
29/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
702
30/2016. (II. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
702
1022/2016. (II. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
703

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.