A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. szeptember 8.,

csütörtök


 

136. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
68598
17/2016. (IX. 8.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról
68619
18/2016. (IX. 8.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról
68620
32/2016. (IX. 8.) NGM rendelet
Az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól
68621
33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
68622
308/2016. (IX. 8.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
68627

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.