A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2016. augusztus 31.,

szerda


 

132. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról
68283
263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A fizetési számla váltásáról
68286
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
68290
265/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
68300
266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
68301
267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
68304
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
68305
269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
68306
270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
68308
1477/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Magyarországnak az ICCROM nemzetközi szervezetbe való visszalépéséről
68310
1478/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. és a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek 14. konferenciája 2018. évi rendezéséről
68310
1479/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Európai Gyógyszerügynökség londoni székhelye Budapestre történő áthelyezésének elvi támogatásáról
68311
1480/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az alapszámla bevezetésével kapcsolatos további feladatokról
68311
1481/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
68312
1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
68312
1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról
68313
1484/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága új székhelyének tervezéséhez szükséges intézkedésekről
68314
1485/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A 2017. évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
68314
1486/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer létrehozásáról és működtetésének forrásairól
68315
1487/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68315
89/2016. (VIII. 31.) ME határozat
A Magyar–Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
68316
90/2016. (VIII. 31.) ME határozat
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának kinevezéséről
68316

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.