A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381558. látogatója

Budapest

2016. augusztus 31.,

szerda


 

130. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az önkormányzati ASP rendszerről
67743
258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
67798
259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
67798
260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
67822
15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
67824
16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet
Az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról
67827
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
67832
36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
68228
1465/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről
68229
1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Strasbourgban létesítendő igazságügyi szakdiplomata álláshelyről
68229
1467/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
68232
1468/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Magyar Tűzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységéről
68232
1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról
68232
1470/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
68235
1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
68235
1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
68248
1473/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
68255
1474/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a barnamezős területek rehabilitációja, a zöld város kialakítása, valamint a városi és települési közlekedésfejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
68257
1475/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
68261
1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
68269
87/2016. (VIII. 31.) ME határozat
A Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
68273
88/2016. (VIII. 31.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
68273

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.