A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381534. látogatója

Budapest

2016. augusztus 17.,

szerda


 

119. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
12048
243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
A minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról
12052
244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
12065
245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
12067
246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
12070
247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
12072
248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet
A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
12085
1425/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
12087
1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
12089
1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetének rendezéséről
12091
1428/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról
12092
1429/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról
12092
1430/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról szóló 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat előirányzat elszámolási és visszafizetési határidejének módosításáról
12092
1431/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Fővárosi Nagycirkusz új helyszínre történő költözésével kapcsolatos feladatokról
12093
1432/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. és a Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
12093
1433/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
12093
1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról
12094
1435/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
12096
1436/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
12098
1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról
12100
1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról
12103
1439/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
12109
1440/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot, valamint a Halászati Operatív Programot érintő egyes feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról
12109
1441/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról
12110
1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről
12110
1443/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelőről
12112
1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról
12112
1445/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció” című) és az IKOP-2.1.0-15-2016-00010 azonosító számú („GYSEV motorvonat beszerzés” című) projekt támogatásának növeléséről
12113
1446/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.1-15-2016-00016 azonosító számú („Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer Ivóvízminőség-javítási Program” című) projekt támogatásának növeléséről
12115
1447/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása keretében egyes ivóvízminőség-javító és szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről
12117
1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A 2002/HU/16/P/PT/008 azonosító számú („Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség eléréséhez – II. szakasz, a közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és észak-alföldi régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. és 81. sz. főútvonalakon” című) és a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosító számú („M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és M3-as autópálya közötti szakasza” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról
12120
1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
12122
84/2016. (VIII. 17.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
12125

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.