A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2016. augusztus 5.,

péntek


 

116. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
10408
269/2016. (VIII. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
11971

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.