A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381011. látogatója

Budapest

2016. január 29.,

péntek


 

11. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2016. (I. 29.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról
638
1/2016. (I. 29.) AB határozat
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról
640
Köf.5049/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
654
Köf.5044/2015/6. számú végzés
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
658
20/2016. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
659
21/2016. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
659
22/2016. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
660
23/2016. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
660
24/2016. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
661
25/2016. (I. 29.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
661

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.