A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2016. július 21.,

csütörtök


 

108. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A távhűtési szolgáltatásról
8434
202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8436
203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
8438
204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
8440
205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8446
206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
8457
207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8459
208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
8459
209/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
8461
210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8461
211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8463
212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8465
213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8466
214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8468
21/2016. (VII. 21.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról
8470
51/2016. (VII. 21.) FM rendelet
Az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
8471
52/2016. (VII. 21.) FM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8503
53/2016. (VII. 21.) FM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról
8508
1373/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
8514
1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során tett ajánlásokról
8514
1375/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az európai uniós támogatások kifizetésének felgyorsításához szükséges, a közszféra szervezetek esetén alkalmazandó egyszerűsített költségigazolási rend előkészítéséről és bevezetéséről
8522
1376/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A T.E.S.I. 2020 – Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedésekről
8523
1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról
8524
1378/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi Magyar Triatlon Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros körverseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
8525
1379/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás második ütemének előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről
8526
1380/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A bogotái nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról
8527
1381/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A limai nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról
8528
1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről
8528
1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról
8529
1384/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
8531
1385/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata részére többlettámogatás biztosításáról
8531
1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi második ütemű előzetes kormányzati hozzájárulásról
8531
1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról
8534
1388/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Szomor Biogazdaság mintagazdaságként való kijelöléséről
8535
1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről
8535
1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
8536
1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Tiszabő és Tiszabura települések helyzetének rendezéséről
8538
1392/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységének támogatásáról
8541
1393/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvétel megszüntetéséről
8541
1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
8541
1395/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásáról
8544
1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
8544
1397/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8547
1398/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
A Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos egyes feladatokról
8547

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.