A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2016. július 8.,

péntek


 

102. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2016. (VII. 8.) MNB rendelet
A „Szent Márton” ezüst emlékérme kibocsátásáról
7948
24/2016. (VII. 8.) MNB rendelet
A „Szent Márton” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7949
13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
7952
239/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
7954
240/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
7954
241/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
7955
242/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
7955
243/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról
7956
244/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról
7956
245/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról
7957
246/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
7957

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.