A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380647. látogatója

Budapest

2015. július 7.,

kedd


 

99. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
17213
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
17234
177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
17252
178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
Az ózdi „Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17255
179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
17257
23/2015. (VII. 7.) AB határozat
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek, továbbá az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek nemzetközi szerződésbe ütközéséről és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
17260
24/2015. (VII. 7.) AB határozat
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.226/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
17277
29/2015. (VII. 7.) OGY határozat
A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról
17286
30/2015. (VII. 7.) OGY határozat
A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról
17287
31/2015. (VII. 7.) OGY határozat
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról
17288
32/2015. (VII. 7.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
17290
33/2015. (VII. 7.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
17291
34/2015. (VII. 7.) OGY határozat
A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
17291
35/2015. (VII. 7.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
17292
293/2015. (VII. 7.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
17292
294/2015. (VII. 7.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
17293
1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról
17293
1451/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
17295
1452/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának egyedi ügyekben hozott ajánlása szerinti kár- és költségtérítés kifizetéséről
17296
1453/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17296
1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
17298
1455/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
Az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2015. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
17300
1456/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye és a Szombathelyi Egyházmegye felújítási munkálatainak, valamint egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
17302
1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
Az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges – részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő – forrás biztosításáról
17302
1458/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújításához, bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról
17304
1459/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1852/2014. (XII. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
17304

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.