A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2015. július 3.,

péntek


 

97. szám


 

Ára: 15225 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi C. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
16824
2015. évi CI. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
17000
2015. évi CII. törvény
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről
17027
2015. évi CIII. törvény
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról
17035
2015. évi CIV. törvény
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
17086
39/2015. (VII. 3.) FM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
17088
19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet
A Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról
17169
41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet
Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól
17170
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
17196
Knk.IV.37.467/2015/2. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
17196
Knk.IV.37.416/2015/2. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
17199
Knk.IV.37.456/2015/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
17202
53/2015. (VII. 3.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
17206

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.