A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2015. július 2.,

csütörtök


 

96. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi XC. törvény
Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről
16697
2015. évi XCI. törvény
A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
16705
2015. évi XCII. törvény
Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
16728
2015. évi XCIII. törvény
Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről
16756
2015. évi XCIV. törvény
Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról
16762
2015. évi XCV. törvény
Az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról
16765
2015. évi XCVI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról
16767
2015. évi XCVII. törvény
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
16772
2015. évi XCVIII. törvény
A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
16781
2015. évi XCIX. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
16789
172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről
16791
173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
16794
38/2015. (VII. 2.) FM rendelet
Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról
16797
1440/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási, megújuló energia felhasználásával összefüggő és energiahatékonysági projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
16798
1441/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról
16801
1442/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
Egyes, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
16804
1443/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
Egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról
16808
1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
Egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
16812
1445/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
Az ÁROP-1.A.3 azonosító számú („Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződések megkötéshez történő hozzájárulásról
16817
1446/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/B/15-2015-0001 azonosító számú („Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
16818
1447/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító számú („Beregi Ivóvízminőség-javító Projekt” című) és a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0118 azonosító számú („Türjei Kolping idősek otthona energetikai felújítása” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
16820
1448/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról
16820
52/2015. (VII. 2.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
16822

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.