A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. június 30.,

kedd


 

95. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról
16537
163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának kárrendezése során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról
16554
164/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
16562
165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
16564
166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról
16566
167/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
16570
168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
16570
169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
16578
170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
16581
171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
16581
31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról
16592
32/2015. (VI. 30.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról
16603
34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
16606
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről
16617
36/2015. (VI. 30.) FM rendelet
Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
16647
37/2015. (VI. 30.) FM rendelet
A mesterséges feltételteremtésről
16649
37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
16650
38/2015. (VI. 30.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról
16659
39/2015. (VI. 30.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
16660
40/2015. (VI. 30.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
16680
1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról
16684
1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban
16686
1431/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A családbarát közgondolkodást erősítő kampányok és a családpolitikai eredményekről szóló tájékoztató tevékenység végrehajtásához kapcsolódó feladatokról
16687
1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
16688
1433/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A 2015 májusában bekövetkezett rendkívüli jégesőkárok enyhítését szolgáló kormányzati intézkedésekről
16690
1434/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
Az oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról
16690
1435/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A szociális ágazatban dolgozók 2015. évi bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
16691
1436/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés 2016–2018. évi központi költségvetési támogatásáról
16691
1437/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat változáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
16692
1438/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
A Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházásról
16694
1439/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
16694

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.