A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. június 29.,

hétfő


 

93. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi LXXXVII. törvény
Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról
13966
2015. évi LXXXVIII. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
13970
161/2015. (VI. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13971
8/2015. (VI. 29.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
13972
18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet
A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
13972
34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet
Az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
13973
35/2015. (VI. 29.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
13975
36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
13976

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.