A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2015. június 25.,

csütörtök


 

91. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól
9365
156/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9368
157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
9370
158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
9381
159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
9382
160/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet
A Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
9383
33/2015. (VI. 25.) FM rendelet
A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
9384
34/2015. (VI. 25.) FM rendelet
Egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9388
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
9409
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
9409
1422/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
Az Államreform Központ létrehozása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. évi működésének finanszírozása érdekében szükséges források biztosításáról
9410
1423/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) jóváhagyásáról
9410
1424/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú („Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából” című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról
9411
1425/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó „Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból” tárgyú meghívásos kétszakaszos közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról
9411
1426/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
A KÖZOP–4.5.0-09-11. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani tervezett („MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
9412
1427/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggésben a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
9412
1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
9414

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.