A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381654. látogatója

Budapest

2015. február 2.,

hétfő


 

9. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2015. (II. 2.) MvM rendelet
Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosításáról
324
5/2015. (II. 2.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről
324
7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
331
8/2015. (II. 2.) EMMI rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
431
2/2015. (II. 2.) AB határozat
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
432
3/2015. (II. 2.) AB határozat
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.33.829/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
458
1036/2015. (II. 2.) Korm. határozat
Az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Felei 2015. évi 7. Konferenciájának magyarországi megrendezéséről és a szükséges források biztosításáról
475

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.