A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. június 19.,

péntek


 

85. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
Az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről
8123
153/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
8124
154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról
8124
30/2015. (VI. 19.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről
8150
39/2015. (VI. 19.) BM rendelet
A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról
8157
32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
8160
32/2015. (VI. 19.) FM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról
8165
31/2015. (VI. 19.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
8170
32/2015. (VI. 19.) NFM rendelet
Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról
8173
1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról, és a végrehajtásával összefüggő feladatokról
8175
1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
Az „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekttel, valamint Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről
8175
1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
A kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
8176
1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a céltartalékokból történő előirányzat-átcsoportosításról
8178
1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról
8181
1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról
8181
1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
8182
1409/2015. (VI. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8184

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.