A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380406. látogatója

Budapest

2015. június 18.,

csütörtök


 

84. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi LXX. törvény
A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
7973
2015. évi LXXI. törvény
A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról
7987
2015. évi LXXII. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról
8000
2015. évi LXXIII. törvény
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
8014
2015. évi LXXIV. törvény
A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről
8031
2015. évi LXXV. törvény
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
8032
2015. évi LXXVI. törvény
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
8038
2015. évi LXXVII. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
8053
2015. évi LXXVIII. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
8068
2015. évi LXXIX. törvény
összefüggésben egyes törvények módosításáról
8072
2015. évi LXXX. törvény
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról
8090
151/2015. (VI. 18.) Korm. rendelet
A Tabán Trafik Dohánytermék-forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság és a BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
8096
29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról
8097
38/2015. (VI. 18.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról
8097
21/2015. (VI. 18.) AB határozat
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. március 1. és 2013. december 31. között hatályos 62. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kizárásáról
8105
22/2015. (VI. 18.) AB határozat
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatali megállapodás szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és bírói kezdeményezések elutasításáról
8109
51/2015. (VI. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
8119

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.