A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2015. június 12.,

péntek


 

80. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról
7218
143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7221
144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7224
145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
7329
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról
7330
147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7352
148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
7354
149/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
A ROYAL BALATON GOLF & YACHT Ingatlanberuházó és Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
7356
150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről
7356
3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelet
Egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról
7367
20/2015. (VI. 12.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
7389
31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7391
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
7396
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
7396
26/2015. (VI. 12.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
7397
268/2015. (VI. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7398
269/2015. (VI. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7398
270/2015. (VI. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
7399
271/2015. (VI. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
7399
272/2015. (VI. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7400
273/2015. (VI. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7400
274/2015. (VI. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7401
275/2015. (VI. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7401
276/2015. (VI. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7402
1379/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a szakképzési centrumokkal való kiegészítéséről
7402
1380/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
7402
1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról
7403
1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
7403
1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
7405
1384/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről
7406
1385/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
Állami ingatlan Magyar Lovas Szövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról
7407
1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
Magyarország Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségének megnyitásához kapcsolódó feladatokról
7407
1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról
7408
1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
7410
1389/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
7413
1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjáról
7415
1391/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
Az első világháború centenáriumával összefüggésben meghozandó döntésekről
7419
1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális operatív programokból finanszírozható projektjei kivitelezői közbeszerzései elindításához való hozzájárulásról
7420
1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
Felhívás megjelentetéséről, a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról
7430
1394/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Budapesten megalakításra kerülő business school működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos egyes feladatokról
7436
1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozáshoz szükséges működtetési forrás biztosításáról
7436
1396/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
7439
1397/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP 5.5.0-09-11. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, az „1-es és 3-as villamos vonalon végzendő kiegészítő beruházások” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról
7439
1398/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú „MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
7440
1399/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, kötelezettségvállalásáról és a támogatási szerződésének megkötéséről
7440

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.