A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380648. látogatója

Budapest

2015. január 30.,

péntek


 

8. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet
Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok átadása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
297
11/2015. (I. 30.) Korm. rendelet
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
297
73/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
298
74/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
298
75/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
298
76/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
299
77/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
299
78/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
299
79/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
300
80/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
300
81/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
300
82/2015. (I. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
301
83/2015. (I. 30.) KE határozat
A 31/2012. (II. 7.) KE határozat módosításáról
301
1028/2015. (I. 30.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „INTERACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról
301
1029/2015. (I. 30.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
302
1030/2015. (I. 30.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
307
1031/2015. (I. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-2010-0004 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700–57+000 km szelvények (Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797–57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése”] című projekt és a KÖZOP-1.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési feladatai”) című projekt közötti forrásátcsoportosításról
309
1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat
Az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről
311
1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
313
1034/2015. (I. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
316
1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
318
9/2015. (I. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
321
10/2015. (I. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
321
11/2015. (I. 30.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
321
12/2015. (I. 30.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
322
13/2015. (I. 30.) ME határozat
A Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság ideiglenes elnökének kinevezéséről és feladatairól
322

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.