A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. június 5.,

péntek


 

78. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi LXVIII. törvény
Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
7002
2015. évi LXIX. törvény
A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről
7036
29/2015. (VI. 5.) FM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7049
30/2015. (VI. 5.) FM rendelet
A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól
7064
16/2015. (VI. 5.) AB határozat
Az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról
7067
17/2015. (VI. 5.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, alkalmazásuk kizárásáról, valamint alkotmányos követelmények megállapításáról
7097
Köf.5010/2015/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7125

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.