A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. június 4.,

csütörtök


 

77. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi LIX. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került "dohai módosításának" kihirdetéséről
6850
2015. évi LX. törvény
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
6860
2015. évi LXI. törvény
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról
6913
2015. évi LXII. törvény
A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról
6914
2015. évi LXIII. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról
6915
2015. évi LXIV. törvény
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról
6917
2015. évi LXV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
6917
2015. évi LXVI. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
6926
2015. évi LXVII. törvény
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
6956
138/2015. (VI. 4.) Korm. rendelet
A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
6959
16/2015. (VI. 4.) MNB rendelet
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
6961
30/2015. (VI. 4.) EMMI rendelet
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
6965
29/2015. (VI. 4.) NFM rendelet
A "NISTEMA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
6966
1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
6967
49/2015. (VI. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6999

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.