A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381013. látogatója

Budapest

2015. június 2.,

kedd


 

75. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról
6669
136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
6693
137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6694
27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről
6696
1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról
6730
1353/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról
6731
1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
6732
1355/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
6735
1356/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációjával összefüggésben a feladatok ellátásához szükséges, a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
6737
1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
6739
1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú („Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
6767
1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A XIX. Uniós Fejlesztések és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes egészségügyi célú fejlesztések támogatásáról és az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról
6769
1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
6772
1361/2015. (VI. 2.) Korm. határozat
A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6780
46/2015. (VI. 2.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6780
47/2015. (VI. 2.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6781
48/2015. (VI. 2.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
6781

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.