A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380410. látogatója

Budapest

2015. május 29.,

péntek


 

74. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2015. (V. 29.) BM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
6608
10/2015. (V. 29.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
6626
16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
6634
15/2015. (V. 29.) AB határozat
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos 35. § (2) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazásának kizárásáról
6655
25/2015. (V. 29.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
6666

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.