A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381658. látogatója

Budapest

2015. május 28.,

csütörtök


 

73. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet
A 2015/2016. tanév rendjéről
6572
29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet
Egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6585
28/2015. (V. 28.) FM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról
6594
27/2015. (V. 28.) NFM rendelet
A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
6603
262/2015. (V. 28.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6604
263/2015. (V. 28.) KE határozat
Rektori megbízásról
6604
264/2015. (V. 28.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
6605
1351/2015. (V. 28.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az RWE-csoporthoz tartozó cégek között a Memorandum of Understanding elnevezésű kölcsönös szándéknyilatkozat aláírásáról
6605

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.