A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. május 27.,

szerda


 

72. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
6494
126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól
6496
127/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A Néprajzi Múzeumról
6497
128/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
6498
129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól
6498
130/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
6500
131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
Az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról
6501
132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6514
133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
6516
134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet
Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6519
27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet
A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
6521
25/2015. (V. 27.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről
6540
26/2015. (V. 27.) FM rendelet
Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról
6548
27/2015. (V. 27.) FM rendelet
Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
6550
256/2015. (V. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6552
257/2015. (V. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6552
258/2015. (V. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6552
259/2015. (V. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6553
260/2015. (V. 27.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6553
261/2015. (V. 27.) KE határozat
Katonai bírói kinevezésről
1333/2015. (V. 27.) Korm. határozat
Az e-kártya megvalósításának intézkedési tervéről
6554
1334/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervek szervezetkorszerűsítéséhez, átalakításához kapcsolódó megtakarítások kezeléséről
6555
1335/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A Rendőrség szervei illetékességének a járási rendszerhez igazodó átalakításával kapcsolatos költségek biztosításáról
6555
1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról
6555
1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat
Az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról
6560
1338/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről
6561
1339/2015. (V. 27.) Korm. határozat
Az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való magyar részvételhez szükséges 2015. évi források biztosításáról
6561
1340/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló programokról és az annak megvalósításához szükséges források biztosításáról
6562
1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat
Egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos intézkedések megtételéről
6562
1342/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatásáról
6562
1343/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények lebonyolításához szükséges források biztosításáról
6563
1344/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról
6563
1345/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításáról és a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
6564
1346/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról
6566
1347/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú ("Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
6566
1348/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú ("XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
6568
1349/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0039 azonosító számú ("Hajdúböszörmény közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
6568
1350/2015. (V. 27.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6568
43/2015. (V. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Namíbiai Köztársaság Kormánya közötti a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6569
44/2015. (V. 27.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. szeptember 15-én aláírt légiközlekedési megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
6569
45/2015. (V. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6570

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.