A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. május 22.,

péntek


 

70. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi LVII. törvény
Az energiahatékonyságról
6360
2015. évi LVIII. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
6376
25/2015. (V. 22.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról
6381
26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
6382
15/2015. (V. 22.) NGM rendelet
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról
6387
1325/2015. (V. 22.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai segítésnyújtási keretéből megvalósítani tervezett projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
6389
1326/2015. (V. 22.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
6389
1327/2015. (V. 22.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú ("Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) projekt megvalósításának egyes kérdéseiről
6390
1328/2015. (V. 22.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében "Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz Co-11 sz. szerződés - Járműtelep" tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítás alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról
6393
1329/2015. (V. 22.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú ("Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
6393
40/2015. (V. 22.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
6396

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.