A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381658. látogatója

Budapest

2015. január 29.,

csütörtök


 

7. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek meghatározásával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról
263
5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól
266
6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
270
7/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
271
8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
272
9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
273
1/2015. (I. 29.) NGM rendelet
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról
278
3/2015. (I. 29.) NFM rendelet
Az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
278
1020/2015. (I. 29.) Korm. határozat
Egyes kormányzati feladatok változásával összefüggő intézkedésekről
284
1021/2015. (I. 29.) Korm. határozat
A Chicagói Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról
284
1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat
A Határellenőrzési Munkacsoportról
285
1023/2015. (I. 29.) Korm. határozat
A Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről
287
1024/2015. (I. 29.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról
287
1025/2015. (I. 29.) Korm. határozat
A központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelők által elvégzett értéknövelő beruházások elszámolásáról és megtérítéséről
288
1026/2015. (I. 29.) Korm. határozat
Egyes tárgyi eszközöknek az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) részére történő ingyenes tulajdonbaadásáról
288
1027/2015. (I. 29.) Korm. határozat
Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
291
8/2015. (I. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
294

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.