A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. május 21.,

csütörtök


 

69. szám


 

Ára: 11130 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről
6080
121/2015. (V. 21.) Korm. rendelet
A Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
6185
18/2015. (V. 21.) BM rendelet
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
6186
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
6253
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
6253
204/2015. (V. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6254
205/2015. (V. 21.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6254
206/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
6255
207/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6255
208/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6256
209/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
6256
210/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6257
211/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6257
212/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6258
213/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6258
214/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6259
215/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6259
216/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6260
217/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6260
218/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6261
219/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6261
220/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
6262
221/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
6262
222/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
6263
223/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
6263
224/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6264
225/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
6264
226/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6265
227/2015. (V. 21.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6265
1309/2015. (V. 21.) Korm. határozat
Az informatikai terméktanúsítási rendszerről
6266
1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről
6266
1311/2015. (V. 21.) Korm. határozat
Egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról
6268
1312/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann-terv (2014–2024) végrehajtása érdekében a budavári Királyi Palota átfogó rekonstrukciója tudományos előkészítéséhez szükséges egyes intézkedésekről
6269
1313/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetéséhez szükséges műszaki, jogi, humán és pénzügyi feltételeinek biztosítását szolgáló előirányzat átcsoportosításáról
6269
1314/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. törzstőke-emeléséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
6270
1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
6272
1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
6273
1317/2015. (V. 21.) Korm. határozat
Egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, továbbá támogatási szerződés megkötéséhez vagy módosításához történő hozzájárulásról
6274
1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
6292
1319/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról
6343
1320/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növekedése terén kifejtett rendőrségi tevékenységek komplex fejlesztése (kiegészítő projekt)” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
6347
1321/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A „Közlekedés Operatív Program keretében további alacsonypadlós budapesti trolibuszok beszerzése” című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
6349
1322/2015. (V. 21.) Korm. határozat
Az „M7 autópálya Balatonkeresztúr–Nagykanizsa közötti szakaszának kivitelezése” című nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
6351
1323/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A „Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával” című projekt akciótervi nevesítéséről, valamint kötelezettségvállalásához és támogatási szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról
6353
1324/2015. (V. 21.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 azonosító számú („MeMOOC angol és magyar nyelvű on-line képzési központ létrehozása és üzemeltetése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
6355

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.