A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381507. látogatója

Budapest

2015. május 14.,

csütörtök


 

67. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6021
11/2015. (V. 14.) AB határozat
A Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
6023
12/2015. (V. 14.) AB határozat
A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50100/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról
6031
13/2015. (V. 14.) AB határozat
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (4) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.387/2013/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6042
202/2015. (V. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6055
203/2015. (V. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6055
22/2015. (V. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
6056
23/2015. (V. 14.) OGY határozat
Hende Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
6056
24/2015. (V. 14.) OGY határozat
Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
6057
1301/2015. (V. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
6057
1302/2015. (V. 14.) Korm. határozat
A „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlásáról
6059
1303/2015. (V. 14.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosító számú („Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Program” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról
6059
1304/2015. (V. 14.) Korm. határozat
Az Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési Program elfogadásáról
6059
1305/2015. (V. 14.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes projektjei akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
6060
1306/2015. (V. 14.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
6066

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.